Historia szkoły

Jesteś tu: Strona główna » Historia szkoły

..::Historia Szkoły::..

 

Budynek obecnego gimnazjum przy ulicy Szarych Szeregów w Buku ma długą i bogatą historię. Na początku XX wieku na terenie miasta działały szkoły: ewangelicka, żydowska, katolicka i dwie prywatne, które zaspokajały potrzeby edukacyjne mieszkańców. Wzrost liczby ludności skłonił władze niemieckie do budowy nowej szkoły. W 1904 roku ukończono jej budowę, dając w ten sposób początek historii tego niezwykłego budynku. W latach 1905 - 1906 odpowiedzią na zwiększone represje ze strony zaborcy, dzieci bukowskie podjęły strajk w obronie ojczystego języka. W czasie pierwszej wojny światowej nauka odbywała się nieregularnie, natomiast zupełnie inną funkcję przyszło pełnić szkole podczas Powstania Wielkopolskiego. Doktor Kazimierz Wróblewski zorganizował w dwóch klasach na drugim piętrze szpital dla powstańców.

Szkoła ponownie wznowiła działalność w 1919 roku w systemie siedmioklasowym. Kolejna reorganizacja szkolnictwa w 1935 roku sprawiła, że w szkole naukę pobierali wyłącznie chłopcy.

Działalność szkoły została przerwana w wyniku drugiej wojny światowej. Budynek został przeznaczony na warsztaty krawieckie, a dotychczasowi uczniowie uzupełniali edukacje podczas tajnych lekcji.

Szkoła wznowiła działalność w 1945 roku, kształcąc młodzież w okresie powojennym jako Zbiorcza Szkoła Gminna oraz Szkoła Podstawowa nr 1.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły były obchody jej 80-lecia, które miało miejsce w 1984 roku. Zostało jej wtedy nadane imię płk. Kazimierza Zenktelera, sztandar oraz godło.

Podczas letnich wakacji roku 1987 dokończono pracę w dobudowanej części budynku szkoły, a w 1996 roku oddano przy szkole nowoczesną halę sportową.

Z dniem 1 września 1999 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Buku uległa likwidacji,a na jej bazie zostało utworzone Gimnazjum dla całej gminy. Dyrektorem Gimnazjum, wyłonionym w drodze konkursu została Pani mgr Aleksandra Walkowiak.

Ponieważ baza lokalowa okazała się niewystarczająca, władze gminy podjęły decyzję o rozbudowie Gimnazjum.


1 września 2002 roku nauczyciele i uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku, świętując wręczenie sztandaru.

W 2004 roku obchodziliśmy 100-lecie szkoły.

 

Od 1.09.2004 r. do 31.08.2014 r. funkcję dyrektora pełnił pan mgr Jarosław Sznycer. 

Obecnie od 1.09.2014 r. dyrektorem jest pani mgr Mirosława Zimna